Kinema Ikon (RO)

Long Story Short

2018. Video, 33:15 min

Long Story Short este un film de montaj care conţine „citate” din istoria kinema ikon până în 2018, de la film experimental la multimedia interactivă. Filmul nu are doar o dimensiune documentară (la 50 de ani de la înfiinţarea grupului!), ci şi valoare de statement: cultivând metonimic fragmentul Long Story Short vorbeşte despre stratificări conceptuale, hibridizare vizuală, explorarea structurală a mediului, producție colectivă și pluralitatea percepţiei. Pe scurt, despre kinema ikon.


Grupul kinema ikon este cel mai longeviv colectiv artistic din România cu preocupări constante pentru reevaluarea radicală a formelor vizuale şi a convenţiilor cinematice, ca şi pentru explorarea vizionară a posibilităţilor tehnologice şi de interacţiune. S-a înfiinţat în 1970 la Arad, fiind activ în mai multe faze: film experimental (1970-1989), mixed media (1990-1993), hipermedia pe CD-ROM și pe internet plus instalații interactive (din 1994 până în anii 2000+), în ultimii ani optând pentru o abordare experimentală hibridă, multimedia.