SAINT MACHINE (RO)

Tumultspace

2020 – ongoing. Interactive website animation in progress.

Tumultspace este o interfață activă către o arhivă de idei care investighează înțelegerea spațiului, o mapare subiectivă, intuitivă a conceptelor de reprezentare spațială, care servește ca arhivă de proiecte artistice. Ideile se grupează într-un schelet dinamic care își schimbă structura în funcție de noile intrări și se conectează la arhiva de proiecte a căror vizualizare este determinată nu de genuri sau categorii artistice, ci de ideile pe care le conțin. Tumult.space își propune să devină o bază de date non exhaustivă care reflectă tipologii de gândire și identifică tendințele abordărilor artistice ale percepției spațiale. Pornim de la premisa că spațiul nu este un dat preexistent, ci o sumă de relații, care conţine numeroase aspecte, adesea suprapuse: public, intim, mental, social, real, virtual, acestea reflectând o multitudine de perspective prin care putem înțelege spațiului trăit. Proiectul implică o cercetare continuă, dar are și un apel deschis comunicat printr-o platformă urbană de microintervenții care ilustrează unele dintre ideile cheie ale arhivei. Astfel, arhiva online are un pandant offline în seria de microintervenții urbane Tumult.space. Ca temă de lansare, am ales percepția afectivă a spațiului public, tradusă în proiecte care explorează subiecte precum însușirea zonelor publice ca spații de conviețuire, spații interstițiale verzi care transferă un fel de justiție spațială în zonele gri ale orașului, sau percepția spaţiilor suprapuse, intim-public, real-virtual, fizic-imaginar, natural-artificial.

SAINT MACHINE este pseudonimul unei artiste experimentale din România, autoare a unor instalaţii interactive centrate pe corp care investighează procesele biologice și studiază noțiunea de spațiu ca structură vie. Sculpturile sale sunt asemănătoare unor organisme care au în centrul lor sisteme digitale şi care folosesc corpul uman pentru a chestiona disponibilitatea noastră de a ceda dimensiunea fizică și nevoile biologice în schimbul unui conținut digital. În interacțiunea cu aceste organisme hibride care emit lumină, reuşita participantului de a controla dispozitivul este întotdeauna echivalentă cu a fi asimilat de organisme. Instalațiile sale au fost prezentate la festivaluri de artă de prestigiu, precum Ars Electronica (AT), Atena Digital Arts Festival (GR), MADATAC, Medialab-Prado (ES), Laval Virtual (FR). În 2020, SAINT MACHINE a fost invitată să participe la Bienala Changwon din Coreea de Sud.